Prolećni Simpozijum
Resuscitacionog Saveta Srbije
"U susret preporukama 2025"

21. maj 2025
Kongresni centar Palić

Prolećni simpozijum je tradicionalni stručni sastanak, deo programske aktivnosti Saveta a organizuje se kao manifestacija sa pristupom isključivo za članove Resuscitacionog Saveta koji su uplatili jednogodišnju ili trogodišnju članarinu.
Simpozijum kao deo ostvarivanja programa Resuscitacionog Saveta Srbije ima za cilj da prenese naučno – tehničke informacije, a koje Resuscitacioni Savet dobija kao deo mreže Evropskog Resuscitacionog Saveta i aktivni činilac u radu ILCOR komiteta.
Ovog proleća teme su COSTR dokumenti 2022-2024 i EuReCa_Srbija 2014-2024. Simpozijum je otvoren isključivo za članove koji su se blagovremeno prijavili i dobili pozivno pismo. 

Programske aktivnosti
Resuscitacionog Saveta Srbije

Resuscitacioni Savet Srbije se bavi prenošenjem preporuka Evropskog Resuscitacionog Saveta i algoritama postupaka utvrđenih na naučnim skupovima ovog tela koje je vodeće u ovoj oblasti u Evropi i organizacijom kurseva i seminara na kojima se stiču znanja i veštine u ovoj oblasti po standardima Evropskog Resuscitacionog Saveta. Resuscitacioni Savet Srbije bavi se prenošenjem iskustava drugih i iznalaženjem sopstvenih rešenja za primenu novih tehnologija u oblasti medicine sa posebnim interesovanjem za oblast resuscitacione medicine. Resuscitacioni Savet Srbije zaseda dva puta godišnje. Na svom JESENJEM I PROLEĆNOM zasedanju (simpozijumu) utvrđuje plan i program rada, daje saopštenja, mišljenja i usvaja izveštaj o svojim predhodnim aktivnostima. Naučni odbor Resuscitacionog Saveta Srbije zaseda jedanput godišnje.

Predavači

Zlatko Fišer MD

Generalni sekretar RSS

Violetta Raffay MD, PhD, FERC

Predsednik RSS

Zoran Fišer MSc

Instruktor RSS

Mihaela Budimski Soldat

ERC instruktor

Jasmina Margetić

ERC instruktor

Marina Bandulaja

ERC instruktor

Milica Vasilić

ERC instruktor

Srđan Nikolovski

ERC instruktor

Neda Bozić

ERC instruktor

Aleksandra Lazić

ERC instruktor

Najava događaja
Jesenji Simpozijum 2024.
"Pokrenimo srce 2024"

O nama

RSS je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme koje okuplja lekare specijaliste urgentne medicine, anesteziologe i kardiologe ali i lekare drugih specijalnosti i lekare opšte prakse odnosno zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvijanja svesti o potrebi prihvatanja i implementacije savremenih Preporuka Evropskih stručnih i naučnih udruženja u oblasti Resuscitacione medicine

Scroll to Top