Program

Simpozijum
„U susret preporukama 2025“

10:00 – 10:10 Otvaranje i dobrodošlica

10:10 – 10:30 Resuscitacioni Savet Srbije 2004-2024

10:30 – 10:50 Metodologija donošenja preporuka

10:50 – 13:00 Mini Simpozijum  „U susret preporukama 2025

  • BLS – COSTR 2022-2024
  • ALS – COSTR 2022-2024
  • PALS – COSTR 2022-2024
  • ETIKA – COSTR 2022-2024
  • EDUKACIJA – COSTR 2022-2024
  • PRVA POMOĆ – COSTR 2022-2024

13:00 – 13:30 PAUZA

13:30 – 15:00 Mini Simpozijum „EuReCa_Srbija“

  • EuReCa_Srbija 2014-2024.
  • EuReCa_Srbija istraživanja objavljena na WOSu

EuReCa_Srbija prikazi slučajeva iz registra:

Subotica
Bačka Topola
Kanjiža
Inđija
Bečej

O preporukama

Međunarodni naučni konsenzus Internacionalnog odbora za Resuscitaciju (ILCOR, International Liaison Committee on Resuscitation, www.ilcor.org) uključuje predstavnike iz American Heart Association (AHA), European Resuscitation Council (Europski Resuscitacioni Savet ERC), Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation (ANZCOR), Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA), Inter-American Heart Foundation (IAHF) i Resuscitation Council of Asia (RCA). Od 2000. godine istraživači ILCOR ocenjuju resuscitacionu nauku u petogodišnjim ciklusima a podeljeni su u 6 ILCOR radnih grupa: osnovna životna podrška (BLS), napredna podrška života (ALS), akutni koronarni sindromi (ACS), pedijatrijska podrška života (PLS); neonatalna podrška života (NLS) edukacija, implementacija i trening (EIT);
Kao i 2015. godine, konsenzus publikacija za 2020. godinu takođe ukljčuje prvu pomoć kao deo međunarodne revizije i konsenzus preporuka.

Dugogodišnji predsednik Resuscitacionog Saveta Srbije a sada pod afilijacijom Medicinskog fakulteta Evropskog Univerziteta Kipar, dr sc. med. Violetta Raffay, Asst. Professor je član ILCOR grupe i autorskog tima Preporuka od 2007. godine. Od 2010. godine i autor tog fundamentalnog dokumenta u čak dva poglavlja. Poglavlja 2 Preporuka 2010 – Basic Life Support ili Osnovna mera podrške životu i Poglavlja 10. Preporuka 2010 – Etika u resuscitacionoj medicini.

Scroll to Top