Program

Program simpozijuma

SIMPOZIJUM ERC PREPORUKE
„POKRENIMO SRCE“ 2021
23. JUL 2021.​ 

10:00 – 10:15  Svečanost otvaranja i Uvod u Program simpozijuma

SIMPOZIJUM PREPORUKE 2021 – DEO PRVI

10:15 – 10:30  Kornelija Jakšić Horvat

Epidemiologija srčanog zastoja

10:30 – 10:45  Mihaela Budimski

Osnovne mere podrške životu- Basic Life Support – novine u ERC Preporukama 2021

10:45 – 11:00  Dalibor Bokan

Zajednica spašava živote – Novo poglavlje u ERC Preporukama 2021

11:00 – 11:15  Zoran Fišer

Prva Pomoć – novine u Preporukama 2021

11:15 – 11:30  Pauza

 

SIMPOZIJUM PREPORUKE 2021 – DEO DRUGI

11:30 – 11:45  Lovcenka Ćizmović

Napredne mere podrške životu – Novine u Preporukama 2021

11:45 – 12:00 Hajriz Alihodzić

Anafilaksa u preporukama 2021

12:00 – 12:185 Srdjan Stefanović

Asma I HOBS u preporukama 2021

12:15 – 12:30 Aleksandra Lazić

Post resuscitaciona nega – Novine u Preporukama 2021

12:30 – 12:45  Pauza

 

SIMPOZIJUM PREPORUKE 2021 – DEO TREĆI

12:45 – 13:00 Neda Božić

Etika i odluke o prestanku života – Novine u Preporukama 2021

13:00 – 13:15  Jelana Tijanić

Pedijatrija – Novine u Preporukama 2021

13:15 – 13:30 Ivana Obradović

Edukacija – Novine u Preporukama 2021

13:30 – 13:45  Pauza

 

SIMPOZIJUM PREPORUKE 2021 – DEO ČETVRTI

14:00 – 14:40 Violetta Raffay – Theodoros Xanthos

Reč autora Preporuka 2021 – Pravci razvoja resuscitacione medicine u narednim godinama, značaj edukacije medicinskih predavača, specijalizovani program za medicinske predavače.

14:40 – 15:00 Zaključivanje Simpozijuma Preporuke 2021

O preporukama

Međunarodni naučni konsenzus Internacionalnog odbora za Resuscitaciju (ILCOR, International Liaison Committee on Resuscitation, www.ilcor.org) uključuje predstavnike iz American Heart Association (AHA), European Resuscitation Council (Europski Resuscitacioni Savet ERC), Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation (ANZCOR), Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA), Inter-American Heart Foundation (IAHF) i Resuscitation Council of Asia (RCA). Od 2000. godine istraživači ILCOR ocenjuju resuscitacionu nauku u petogodišnjim ciklusima a podeljeni su u 6 ILCOR radnih grupa: osnovna životna podrška (BLS), napredna podrška života (ALS), akutni koronarni sindromi (ACS), pedijatrijska podrška života (PLS); neonatalna podrška života (NLS) edukacija, implementacija i trening (EIT);
Kao i 2015. godine, konsenzus publikacija za 2020. godinu takođe ukljčuje prvu pomoć kao deo međunarodne revizije i konsenzus preporuka.

Dugogodišnji predsednik Resuscitacionog Saveta Srbije a sada pod afilijacijom Medicinskog fakulteta Evropskog Univerziteta Kipar, dr sc. med. Violetta Raffay, Asst. Professor je član ILCOR grupe i autorskog tima Preporuka od 2007. godine. Od 2010. godine i autor tog fundamentalnog dokumenta u čak dva poglavlja. Poglavlja 2 Preporuka 2010 – Basic Life Support ili Osnovna mera podrške životu i Poglavlja 10. Preporuka 2010 – Etika u resuscitacionoj medicini.

Scroll to Top