Predavanja

Simpozijum PREPORUKE 2021

Uvodna izlaganja

Prof dr sci med Violetta Raffay

Prof Dr sci med Theodoros Xanthos

Prvi deo – Simpozijum Preporuke 2021

Kornelija jakšić Horvat
Epidemiologija Srčanog zastoja

Mihaela Budimski 
Osnovne  mere porške životu– novine u ERC Preporukama 2021

Dalibor Bokan
Zajednica spašava živote – Novo poglavlje u ERC Preporukama 2021

Zoran Fišer
Prva Pomoć – Novine u Preporukama 2021

Drugi deo – Simpozijum Preporuke 2021

Kornelija jaksic
Posebne okolnosti u resuscitaciji

Hajriz Alihodzić
Anafilaksa u preporukamam 2021

Srdjan Stefanovic
Asma i HOBS u preporukama 2021

Aleksandra Lazić
Post resuscitaciona nega – Novine u Preporukama 2021

Treci deo – Simpozijum Preporuke 2021

Srdjan Nikolovski 
Vanbolnicki srčani zastoj u R. Srbiji – EuReCa Srbija

Neda Božić
Etika u odluke o prestanku života – Novine u Preporukama 2021

Ivana Obradović
Edukacija – Novine u Preporukama 2021

Scroll to Top