Simpozijum ERC Preporuke 2021

Pusti video zapis

SIMPOZIJUM ERC PREPORUKE
"POKRENIMO SRCE" 2021
23. JUL 2021.​ 10:00 h

Ove godine simpozijum Preporuke  organizujemo kao virtuelni sastanak  korišćenjem Zoom platforme.

Ukoliko se još niste prijavili, prijava je moguca piutem sledećeg linka

SVA PREDAVANJA NA JEDNOM MESTU

Svečanost dodele prizanja (tokena) članovima RSS

Predavači

Zlatko Fišer MD

Generalni sekretar RSS

Violetta Raffay MD, PhD, FERC

Predsednik RSS

Dalibor Bokan MSc

Instruktor RSS

Zoran Fišer MSc

Instruktor RSS

Ivana Obradović MD

Instruktor RSS

Neda Božić MD

Instruktor RSS

Kornelija Jakšić Horvat MD

Instruktor RSS

Mihaela Budimski Soldat MD

Instruktor RSS

Aleksandra Lazić MD

Instruktor RSS

Lovćenka Čizmović MD

Instruktor RSS

Jelena Tijanić MD

Instruktor RSS

Mila Josipović MD

Instruktor RSS

Srđan Stefanović MD

Instruktor RSS

Srdjan Nikolovski MD CRA

Instruktor RSS

Promocija preporuka 2021

Tokom online promocije preporuka “Simpozijum ERC preporuke 2021” ćemo ukazati na najvažnije promene u sprovođenju mera resuscitacije kod dece i odraslih a u odnosu na Preporuke 2015. Detaljan vodič za svakо poglavlje, će biti objavljen u sklopu izdanja časopisa Journal Resuscitatio Balcanica. 

Nacionalni Resuscitacioni Savet Srbije je kao vodeća strukovna organizacija i naučni partner Evropskog Resuscitacionog Saveta (ERC), u saradnji sa sličnim organizacijama i nacionalnim savetima niza evropskih i vanevropskih zemalja, ubrzano po izbijaju pandemije učestvovao u izradi naučnog konsenzusa i preporuka za tretan i implementaciju primena mera resuscitacije u uslovima COVID-19 pandemije, koje su objavljene i dostupne na sajtu RSS. 

O nama

RSS je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme koje okuplja lekare specijaliste urgentne medicine, anesteziologe i kardiologe ali i lekare drugih specijalnosti i lekare opšte prakse odnosno zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvijanja svesti o potrebi prihvatanja i implementacije savremenih Preporuka Evropskih stručnih i naučnih udruženja u oblasti Resuscitacione medicine

Prijatelji manifestacije