Program

Program simpozijuma

„POKRENIMO SRCE“ 2022
13. August 2022. 10:00 h

Tema: Resuscitacioni savet Srbije 2002 – 2022
Zlatko Fiser
Violeta raffay

Tema : ERC kursevi Srbija
Zlatko Fiser
Zoran Fiser BLS
Ivana Obradovic – ILS
Aleskandra Lazic – ALS
Jelena Tijanić – Pedijatrija
Violetta Raffay – instruktorski kursevi

Tema : EURECA PROGRAM
Kornerija Jaksic Horvat

O preporukama

Međunarodni naučni konsenzus Internacionalnog odbora za Resuscitaciju (ILCOR, International Liaison Committee on Resuscitation, www.ilcor.org) uključuje predstavnike iz American Heart Association (AHA), European Resuscitation Council (Europski Resuscitacioni Savet ERC), Heart and Stroke Foundation of Canada (HSFC), Australian and New Zealand Committee on Resuscitation (ANZCOR), Resuscitation Council of Southern Africa (RCSA), Inter-American Heart Foundation (IAHF) i Resuscitation Council of Asia (RCA). Od 2000. godine istraživači ILCOR ocenjuju resuscitacionu nauku u petogodišnjim ciklusima a podeljeni su u 6 ILCOR radnih grupa: osnovna životna podrška (BLS), napredna podrška života (ALS), akutni koronarni sindromi (ACS), pedijatrijska podrška života (PLS); neonatalna podrška života (NLS) edukacija, implementacija i trening (EIT);
Kao i 2015. godine, konsenzus publikacija za 2020. godinu takođe ukljčuje prvu pomoć kao deo međunarodne revizije i konsenzus preporuka.

Dugogodišnji predsednik Resuscitacionog Saveta Srbije a sada pod afilijacijom Medicinskog fakulteta Evropskog Univerziteta Kipar, dr sc. med. Violetta Raffay, Asst. Professor je član ILCOR grupe i autorskog tima Preporuka od 2007. godine. Od 2010. godine i autor tog fundamentalnog dokumenta u čak dva poglavlja. Poglavlja 2 Preporuka 2010 – Basic Life Support ili Osnovna mera podrške životu i Poglavlja 10. Preporuka 2010 – Etika u resuscitacionoj medicini.

Scroll to Top